Förfrågningsunderlag för totalentrepenad

Eftersom Världsarvets fiber får bidrag från bl.a. Jordbruksverket för ungefär 50% av kanalisations kostnaderna har föreningen krav & förpliktelser i samband med upphandlingarna av ”fiber-bygget”. Jordbruksverket har börjat granska fiberföreningar. Har föreningen då missat något kan föreningen bli återbetalningsskyldiga.

Med anledning av detta har styrelsen beslutat att anlita Norra Bohusläns Konsult AB för att hjälpa föreningen med upphandlingsarbetet.

Förfrågningsunderlaget för totalentrepenaden kommer ut på annons på tendsign.com (fd opic) nu på måndag 15/7. Så nu väntar föreningen med spänning på anbuden. I augusti hoppas styrelsen kunna meddela medlemmarna resultatet av upphandlingarna.

/Styrelsen

Markupplåtelseavtal

Hej alla; medlemmar, fastighetsägare & markägare!

Sommar!! Härliga tider för promenader i markerna….

Nu har styrelsen tagit fram ett markupplåtelseavtal som måste undertecknas av samtliga markägare där fibern skall dras fram & vidare till annan fastighet. Detta ligger nu under fliken FÖR MEDLEMMAR. Där även kartan finns. Kontaktpersonerna för områdena kommer att få både information & avtal av Göran Hognert inom kort.

Det är av stor vikt att vi nu snabbt får in eventuella synpunkter på projekterad sträckning av fiber kanalisationen. Kan vi hitta smartare & bättre sträckningar är det till vinst för alla.

ALLA som vill hjälpa till med detta arbetet, (få avtal skrivna & granska sträckningar med markägare) är välkomna att kontakta i första hand Göran Hognert 0525-29575 tegen@live.se eller någon i styrelsen.

/ Stenfeldt